Vũ Điệu Tử Thần

Trang bị Vũ Điệu Tử Thần 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Vũ Điệu Tử Thần

Vũ Điệu Tử Thần
Giá: 3200 vàng
+60 Sức Mạnh Công Kích
+40 Giáp
+15 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Ấn Thép + Búa Chiến Caulfield + Cuốc Chim + 125 vàng

Chịu Đòn: 30% (10% đối với tướng Đánh Xa) sát thương nhận vào sẽ được gây ra theo dạng sát thương theo thời gian trong 3 giây.

Thách Thức: Tham gia hạ gục sẽ xóa toàn bộ lượng sát thương đang tích trữ của Chịu Đòn và hồi phục máu tương đương 75% SMCK cộng thêm trong vòng 2 giây.

Vũ Điệu Tử Thần

Bài viết xem nhiều