Vũ Điệu Tử Thần

Trang bị Vũ Điệu Tử Thần 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Vũ Điệu Tử Thần

55 Sức mạnh Công kích

45 Giáp

15 Điểm hồi Kỹ năng

Chịu Đòn: 30% (10% đối với tướng Đánh Xa) sát thương nhận vào sẽ được gây ra theo dạng sát thương theo thời gian trong 3 giây.

Thách Thức: Tham gia hạ gục sẽ xóa toàn bộ lượng sát thương đang tích trữ của Chịu Đòn và hồi phục máu tương đương 120% SMCK cộng thêm trong vòng 2 giây.