Nỏ Tử Thủ

Trang bị Nỏ Tử Thủ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Nỏ Tử Thủ

50 Sức mạnh Công kích

20% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Hút Máu

Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận 250 - 630 Lá Chắn trong 3 giây. Thêm vào đó, nhận 15-35 Sức mạnh Công kích trong 8 giây (hồi lại sau 90 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức mạnh Công kích và 70 Máu.

Bài viết xem nhiều