Luỡi Hái Linh Hồn

Trang bị Luỡi Hái Linh Hồn 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Luỡi Hái Linh Hồn

45 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương vật lý tương đương 100% Sức mạnh Công Kích Cơ bản + 40% Sức mạnh Công kích Cộng thêm Đòn Đánh và hồi lại 40% lượng sát thương đó thành Năng Lượng (hồi lại sau 1.5 giây).