Luỡi Hái Linh Hồn

Trang bị Luỡi Hái Linh Hồn 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Luỡi Hái Linh Hồn

Luỡi Hái Linh Hồn
Giá: 3100 vàng
+65 Sức Mạnh Công Kích
+25% Tỉ Lệ Chí Mạng
+25 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Thủy Kiếm + Búa Chiến Caulfield + Áo Choàng Tím + 300 vàng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương vật lý tương đương 100% Sức mạnh Công Kích Cơ bản + 40% Sức mạnh Công kích Cộng thêm Đòn Đánh và hồi lại 40% lượng sát thương đó thành Năng Lượng (hồi lại sau 1.5 giây).

Đòn đánh thường hoàn trả 15 (+10% SMCK Cộng Thêm) khi trúng

Luỡi Hái Linh Hồn 14.10

  • Không còn là một trang bị Kiếm Phép
  • mới Đòn đánh thường hoàn trả 15 (+10% SMCK Cộng Thêm) khi trúng
Luỡi Hái Linh Hồn

Bài viết xem nhiều