Găng Xích Thù Hận

Trang bị Găng Xích Thù Hận 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Găng Xích Thù Hận

Găng Xích Thù Hận
Giá: 2500 vàng
+650 Máu
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng

Kích hoạt - Thề Nguyện: chọn một Kẻ Thù và bắt đầu tích tụ Thù Hằn (hồi lại sau 90 giây).

Thù Hằn: bạn nhận được cộng dồn Thù Hằn theo thời gian, mỗi cộng dồn Thù Hằn sẽ giảm 1% sát thương nhận phải từ kẻ Tử Thù.

Phục Hận: khi đạt cộng dồn tối đa, kẻ Tử Thù bị giảm Kháng Hiệu Ứng khi ở gần bạn.

Bị loại bỏ từ phiên bản 14.10

Găng Xích Thù Hận

Bài viết xem nhiều