Giày Cơ Động

Trang bị Giày Cơ Động 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Cơ Động

Tăng Tốc độ Di chuyển khi không tham chiến

25 Tốc độ Di chuyển

Khi rời khỏi giao tranh ít nhất 5 giây, tăng cường hiệu ứng trang bị này lên 115.

Bài viết xem nhiều