Băng Trượng Vĩnh Cửu

Trang bị Băng Trượng Vĩnh Cửu 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Băng Trượng Vĩnh Cửu

70 Sức mạnh Phép thuật

250 Máu

600 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bão Tuyết: Gây (100+30% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch đi 65% trong 1 giây. Kẻ địch ở tâm vùng tác dụng sẽ bị Trói Chân (hồi lại sau 30 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10 Sức mạnh Phép thuật.

Bài viết xem nhiều