Khiên Thái Dương

Trang bị Khiên Thái Dương 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Khiên Thái Dương

Khiên Thái Dương
Giá: 2700 vàng
+350 Máu
+50 Giáp
+10 Điểm Hồi Kỹ Năng
Công thức ghép: Tàn Tích của Bami + Giáp Lưới + 900 vàng

Nội Tại - Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây 12 (+1,75% máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch xung quanh (tăng thêm 25% với lính) trong 3 giây. Nhận hoặc gây sát thương sẽ đặt lại thời gian tác dụng của hiệu ứng này. Gây sát thương lên tướng hoặc quái khủng bằng hiệu ứng này sẽ cho một cộng dồn, tăng sát thương Hiến Tế kế tiếp thêm 10% trong 5 giây, cộng dồn tối đa 6 lần, tương đương tăng 60% sát thương

Khiên Thái Dương

Bài viết xem nhiều