Khiên Thái Dương

Trang bị Khiên Thái Dương 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Khiên Thái Dương

Bậc Trang Bị: Thần Thoại ⇒ Huyền Thoại

Giá: 2800

Máu: 400

Giáp: 50

Kháng Phép: 0

Điểm Hồi Kỹ Năng: 0

Công Thức Tàn Tích Bami + Khiên Quân Đoàn ⇒ Tàn Tích Bami + Giáp Lưới

Loại Bỏ Nội Tại Duy Nhất - Ánh Dương: Nội tại Ánh Dương đã bị loại bỏ.

Nội Tại - Hiến Tế: Sát thương hiến tế không còn tăng 150% lên quái.