Kiếm Ác Xà

Trang bị Kiếm Ác Xà 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Kiếm Ác Xà

Kiếm Ác Xà
Giá: 2500 vàng
+55 Sức Mạnh Công Kích
+15 Sát Lực
Công thức ghép: Dao Hung Tàn + Cuốc Chim + 525 vàng

Phá Khiên: Gây sát thương lên kẻ địch giảm thiểu lượng lá chắn chúng nhận được đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa) trong 3 giây. Khi gây sát thương lên một tướng chưa bị tác động bởi Phá Khiên, giảm tất cả lá chắn hiện có của chúng đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa).

Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.

Kiếm Ác Xà

Bài viết xem nhiều