Mặt Nạ Vực Thẳm

Trang bị Mặt Nạ Vực Thẳm 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Mặt Nạ Vực Thẳm

Giá: 3000

Máu: 500

Năng Lượng: 300

Kháng Phép: 40

Điểm Hồi Kỹ Năng: 10

Công Thức: Hỏa Ngọc + Áo Choàng Ám Ảnh ⇒ Đá Vĩnh Hằng + Áo Choàng Ám Ảnh

Mới Nội Tại - Vĩnh Hằng: Hồi Năng Lượng tương đương 8% sát thương phải nhận từ tướng, và Máu tương đương 20% lượng năng lượng tiêu thụ, tối đa 15 Máu mỗi lần dùng kỹ năng. Kỹ năng bật tắt có thể hồi đến tối đa 15 máu mỗi giây.

Nội Tại - Phân Rã: Nguyền Rủa tướng địch xung quanh, giảm Kháng Phép của chúng đi 5 + 1.2% Máu cộng thêm (tối đa 25). Với mỗi kẻ địch bị Nguyền Rủa, nhận 9 Kháng Phép.