Giáp Thiên Nhiên

Trang bị Giáp Thiên Nhiên 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Giáp Thiên Nhiên

Giá: 2800

400 Máu

55 Kháng Phép

5% Tốc độ Di chuyển

Công thức ghép: Áo Choàng Bạc + Đai Thanh Thoát + Hồng Ngọc + 700 vàng

Nội Tại - Hấp Thụ: Nhận sát thương phép từ Tướng địch cho 1 cộng dồn Vững Chãi (tối đa 8 cộng dồn) trong 7 giây. Hiệu ứng Làm Bất Động kẻ địch trao thêm 2 điểm cộng dồn. Một kỹ năng sẽ tăng thêm một cộng dồn Vững Chãi mới mỗi 1 giây.

Tiêu Tán: Khi Vững Chãi đạt 8 cộng dồn, nhận 70 Kháng Phép và tăng thêm 10% Tốc Độ Di Chuyển.

Bài viết xem nhiều