Quyền Trượng Ác Thần

Trang bị Quyền Trượng Ác Thần 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Quyền Trượng Ác Thần

Giá: 3100

80 Sức mạnh Phép thuật

350 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

Tha Hóa Hư Không: sau mỗi giây trong giao tranh với tướng địch, gây thêm sát thương. Ở mức sức mạnh tối đa, nhận Hút Máu Toàn Phần.

Dung Hợp Hư Không: nhận 1 phần Máu cộng thêm dưới dạng Sức mạnh phép thuật.

Bài viết xem nhiều