Quyền Trượng Ác Thần

Trang bị Quyền Trượng Ác Thần 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Quyền Trượng Ác Thần

70 Sức mạnh Phép thuật

300 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

7% Hút Máu Toàn Phần

Tha Hóa Hư Không: Sau mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm 3% sát thương (tối đa 9%). Khi đạt sức mạnh tối đa, sát thương cộng thêm này sẽ chuyển thành sát thương chuẩn.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Hút Máu Toàn Phần và 8 Sức mạnh Phép thuật.