Rìu Mãng Xà

Trang bị Rìu Mãng Xà 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Rìu Mãng Xà

Rìu Mãng Xà
Giá: 3300 vàng
+70 Sức Mạnh Công Kích
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng
+12% Hút Máu
Công thức ghép: Rìu Tiamat + Búa Chiến Caulfield + Huyết Trượng + 200 vàng

Kích Hoạt - Bán Nguyệt Mãng Xà: Gây sát thương vật lý bằng 100% tổng Sức Mạnh Công Kích lên những kẻ địch trong phạm vi 450 khoảng cách. Sát thương này có áp dụng Hút Máu. 10 giây hồi chiêu.

Nội Tại - Đánh Lan: Đòn đánh gây 40% SMCK (tướng cận chiến) / 20% SMCK (tướng đánh xa) lên những kẻ địch trong phạm vi 350 khoảng cách xung quanh mục tiêu.

Rìu Mãng Xà

Bài viết xem nhiều