Giáp Thiên Thần

Trang bị Giáp Thiên Thần 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Thiên Thần

40 Sức mạnh Công kích

40 Giáp

Cứu Rỗi: Khi nhận sát thương và bị hạ gục, hồi lại 50% Máu cơ bản và 30% Năng Lượng tối đa sau 4 giây ở trạng thái ngưng đọng (hồi lại sau 300 giây).