Đá tỏa sáng - Bảo hộ

Trang bị Đá tỏa sáng - Bảo hộ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đá tỏa sáng - Bảo hộ

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hỗ Trợ: Chỉ có thể mua Đá Tỏa Sáng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ.

Giá: 2300

Công Thức: Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác + 1.200 vàng

Máu: 250

Điểm Hồi Kỹ Năng: 10

Hồi năng lượng cơ bản: 50%

Nội Tại - Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua

Duy Nhất - Chiêm Ngưỡng: Tăng giới hạn cắm Mắt Xanh và Mắt Kiểm Soát thêm 1

Duy Nhất - Thánh Đồ Ixtal: Tăng 20% Máu cộng thêm, Sức Mạnh Công Kích cộng thêm, Điểm Hồi Kỹ Năng và Sức Mạnh Phép Thuật.