Rìu Đại Mãng Xà

Trang bị Rìu Đại Mãng Xà 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Rìu Đại Mãng Xà

Rìu Đại Mãng Xà
Giá: 3300 vàng
+50 Sức Mạnh Công Kích
+550 Máu
Công thức ghép: Rìu Tiamat + Kẻ Đào Hầm + Hồng Ngọc + 600 vàng

Nội Tại - Khổng Lồ: Đòn đánh thường gây 4 +1,5% máu tối đa (tướng cận chiến)/ 3 +1,125% máu tối đa (tướng đánh xa) sát thương vật lý cộng thêm lên mục tiêu và 40 +3% máu tối đa (tướng cận chiến)/ 30 +2,25% máu tối đa (tướng đánh xa) sát thương vật lý cộng thêm lên những kẻ địch khác trên phạm vi hình nón. Sát thương của Đánh Lan cũng sẽ áp dụng lên các công trình.

Kích Hoạt - Bán Nguyệt: Ở đòn đánh kế tiếp, Đánh Lan sẽ gây 4% máu tối đa (cận chiến) / 2% máu tối đa (đánh xa) thành sát thương vật lý cộng thêm lên mục tiêu và 9%(tướng cận chiến)/4,5%(tướng đánh xa) máu tối đa thành sát thương vật lý cộng thêm lên đợt sóng lan.

Rìu Đại Mãng Xà

Bài viết xem nhiều