Khiên Băng Randuin

Trang bị Khiên Băng Randuin 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Khiên Băng Randuin

Giá: 3000

Máu: 400

Giáp: 60

Điểm Hồi Kỹ Năng: 0

Công Thức Giáp Cai Ngục + Giáp Lụa + Hồng Ngọc ⇒ Giáp Cai Ngục + Đai Khổng Lồ

Mới Kích Hoạt - Giữ Chân: Làm chậm kẻ địch xung quanh đi 55% trong 2 giây (60 giây hồi chiêu).

Mới Nội Tại - Kháng Chí Mạng: Đòn chí mạng gây ít hơn 20% sát thương lên bạn.

Nội Tại - Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ đòn đánh đi 5 +0.35%, giới hạn ở 40% sát thương của đòn đánh đó.