Khiên Băng Randuin

Trang bị Khiên Băng Randuin 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Khiên Băng Randuin

Khiên Băng Randuin
Giá: 2700 vàng
+350 Máu
+75 Giáp
Công thức ghép: Giáp Cai Ngục + Đai Khổng Lồ + 800 vàng

Nội Tại - Kháng Chí Mạng: Giảm 25% sát thương từ đòn đánh chí mạng ⇒ Giảm 30% sát thương từ đòn đánh chí mạng.

Kích Hoạt - Khiêm Nhường: Làm Chậm những kẻ địch gần bên.

  • Thời gian hồi của Khiêm Nhường: 60 giây ⇒ 90 giây
  • Hiệu ứng làm chậm của Khiêm Nhường: 55% ⇒ 70%

Nội Tại - Cứng Như Đá(bị xóa bỏ 14.10): Sát thương sau giảm trừ từ đòn đánh cơ bản đầu tiên bị giảm đi 5 (+3,5 mỗi 1.000 máu tối đa), tối đa 20% giảm sát thương mỗi đòn đánh.

Khiên Băng Randuin

Bài viết xem nhiều