Vọng âm Helia

Trang bị Vọng âm Helia 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Vọng âm Helia

Vọng âm Helia
Giá: 2200 vàng
+40 Sức Mạnh Phép Thuật
+200 Máu
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng
+125% Hồi Năng Lượng Cơ Bản
Công thức ghép: Hỏa Ngọc + Gương Thần Bandle + 400 vàng

Nội Tại - Lực Hút Tâm Linh: Gây sát thương lên tướng cho 1 Mảnh Hồn, tối đa 2 mảnh. Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh sẽ tiêu hao toàn bộ Mảnh Hồn để hồi 75 Máu và gây 60 sát thương phép với mỗi Mảnh Hồn lên tướng địch gần nhất.

Vọng âm Helia

Bài viết xem nhiều