Vọng âm Helia

Trang bị Vọng âm Helia 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Vọng âm Helia

Giá: 2300

Công Thức: Chén Thánh + Gương Thần Bandle + 400 vàng

Sức Mạnh Phép Thuật: 30

Máu: 200

Điểm Hồi Kỹ Năng: 15

Hồi năng lượng cơ bản: 125%

Nội Tại Duy Nhất - Hút Hồn: Gây sát thương lên tướng sẽ cho 1 Mảnh Hồn (tối đa 2 tích trữ). Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho một đồng minh sẽ tiêu hao toàn bộ Mảnh Hồn để hồi 20 - 100 (tuỳ theo cấp của đồng minh) Máu và gây 30 - 200 (tuỳ theo cấp của đồng minh) sát thương phép theo số lượng Mảnh Hồn lên tướng địch gần nhất.

Nội Tại Duy Nhất - Bất Hoà: Tăng 3 Sức Mạnh Phép Thuật với mỗi 25% Hồi Năng lượng Cơ bản. Vô hiệu hóa Hài Hòa.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng

Bài viết xem nhiều