Cưa Xích Hóa Kỹ

Trang bị Cưa Xích Hóa Kỹ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Cưa Xích Hóa Kỹ

55 Sức mạnh Công kích

250 Máu

25 Điểm hồi Kỹ năng

Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 40% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.