Đoản Đao Navori

Trang bị Đoản Đao Navori 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đoản Đao Navori

60 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30 Điểm hồi Kỹ năng

Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.

Bài viết xem nhiều