Đao Chớp Navori

Trang bị Đao Chớp Navori 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Đao Chớp Navori

Đao Chớp Navori
Giá: 2600 vàng
+40% Tốc Độ Đánh
+25% Tỉ Lệ Chí Mạng
+7% Tốc Độ Di Chuyển
Công thức ghép: Dao Găm + Song Kiếm + Dao Găm + 900 Vàng

Nội Tại Duy Nhất - Ưu Việt: đòn đánh của bạn sẽ giảm hồi chiêu của các kỹ năng cơ bản đi 12% lượng hồi chiêu còn lại

Vô Thường: kỹ năng sẽ gây thêm sát thương dựa trên Tỉ lệ chí mạng.

Đao Chớp Navori

Bài viết xem nhiều