Áo Choàng Bóng Tối

Trang bị Áo Choàng Bóng Tối 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Áo Choàng Bóng Tối

50 Sức mạnh Công kích

10 Sát Lực

325 Máu

Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương trước khi nó hồi xong.

Bài viết xem nhiều