Giáp Tâm Linh

Trang bị Giáp Tâm Linh 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Tâm Linh

450 Máu

50 Kháng Phép

10 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bạn lên 25%.