Giày Thủy Ngân

Trang bị Giày Thủy Ngân 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Giày Thủy Ngân

Giày Thủy Ngân
Giá: 1100 vàng
+25 Kháng Phép
+45 Tốc Độ Di Chuyển
+30% Kháng Hiệu Ứng

Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Choáng, Chậm, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, Mù, Biến Hình hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Hất Tung hoặc Áp Chế.

Giày Thủy Ngân

Bài viết xem nhiều