Tụ Bão Zeke

Trang bị Tụ Bão Zeke 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Tụ Bão Zeke

250 Máu

35 Giáp

250 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Dẫn Truyền: Chỉ định một Đối Tác (hồi lại sau 60 giây).

Hội Tụ: Trong 8 giây sau khi Bất động một kẻ địch, các Đòn Đánh và Kỹ năng của Đối Tác trúng đích sẽ gây thêm (30 - 70 (dựa trên cấp độ)(+1.5% Máu tối đa)(+7.5% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép lên kẻ địch đó.

Một tướng chỉ có thể được kết nối bởi một Tụ Bão Zeke trong một thời điểm.

Bài viết xem nhiều