Ma Vũ Song Kiếm

Trang bị Ma Vũ Song Kiếm 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Ma Vũ Song Kiếm

20 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Ma Vũ: Tấn công sẽ cho hiệu ứng Bóng Mờ và 7% Tốc độ Di chuyển trong 3 giây. Ngoài ra, Tấn công 4 lần khiến Ma Vũ cho thêm 30% Tốc độ Đánh trong khoảng thời gian tương đương.

Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.