Tam Hợp Kiếm

Trang bị Tam Hợp Kiếm 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Tam Hợp Kiếm

Giá: 3333

45 Sức mạnh Công kích

33% Tốc độ Đánh

300 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

Công thức ghép: Thủy Kiếm + Búa Gỗ + Rìu Nhanh Nhẹn + 33 vàng

Nội Tại - Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo được cường hóa, gây thêm 200% SMCK cơ bản sát thương vật lý trên đòn đánh (1,5 giây (bắt đầu sau khi đòn cường hóa được sử dụng) hồi chiêu).

Nội Tại - Nhanh Lẹ: Tấn công một đơn vị sẽ trao 20 Tốc Độ Di Chuyển trong 2 giây.

Bài viết xem nhiều