Tam Hợp Kiếm

Trang bị Tam Hợp Kiếm 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Tam Hợp Kiếm

35 Sức mạnh Công kích

30% Tốc độ Đánh

300 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

Đánh Gấp Ba: Đòn đánh cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây. Nếu mục tiêu là tướng, tăng Sức mạnh Công kích cơ bản thêm 4% trong 3 giây, cộng dồn tối đa 5 lần (Tối đa 20% Sát thương Thích Ứng).

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (200% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương vật lý Đòn Đánh (1.5 giây hồi chiêu).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 3 Sức mạnh Công kích, 3 Điểm Hồi Kỹ Năng, và 3 Tốc độ Di chuyển.

Bài viết xem nhiều