Huyết Kiếm

Trang bị Huyết Kiếm 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm
Giá: 3400 vàng
+80 Sức Mạnh Công Kích
+18% Hút Máu
Công thức ghép: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Huyết Trượng +325 Vàng

Huyết Lực: nhận thêm SMCK khi máu trên ngưỡng nhất định

Khiên Máu: Chuyển đổi lượng máu hồi nhận được từ hút máu vượt ngưỡng máu tối đa thành Lá Chắn, tối đa 50-400 (tùy theo cấp độ)

Huyết Kiếm 14.10

  • Không còn tăng thêm SMCK khi trên 70% Máu
  • [MỚI] - Khiên Máu: Chuyển đổi lượng máu hồi nhận được từ hút máu vượt ngưỡng máu tối đa thành Lá Chắn, tối đa 50-400 (tùy theo cấp độ)
  • Tỉ Lệ Chí Mạng: 20% ⇒ Bị loại bỏ
Huyết Kiếm

Bài viết xem nhiều