Cung Chạng Vạng

Trang bị Cung Chạng Vạng 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Cung Chạng Vạng

Cung Chạng Vạng
Giá: 3000 vàng
+35 Sức Mạnh Công Kích
+35% Tốc Độ Đánh
Công thức ghép: Rìu Nhanh Nhẹn + Cung Gỗ + 1.000 Vàng

Nội Tại - Bóng Ma: Đòn đánh gây thêm 30 sát thương phép.

Nội Tại - Đối Nghịch: Chuyển đổi qua lại giữa Ánh Sáng và Bóng Tối trên mỗi đòn đánh.

  • Đòn đánh Ánh Sáng cho 6/7/8 giáp và kháng phép (tối đa 15-25) trong 5 giây.
  • Đòn đánh Bóng Tối cho 10% xuyên giáp và xuyên kháng phép (tối đa 30%) trong 5 giây.
  • Cộng Dồn Đối Nghịch Tối Đa: 3 mỗi loại (6 tổng)
Cung Chạng Vạng

Bài viết xem nhiều