Nguyệt Đao

Trang bị Nguyệt Đao 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Nguyệt Đao

55 Sức mạnh Công kích

18 Sát Lực

7% Hút Máu Toàn Phần

Ánh Trăng Công Kích: Tấn công tướng địch bằng 2 Đòn đánh hoặc Kỹ năng riêng biệt trong 1.5 giây sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương % Máu tối đa của mục tiêu, cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển cùng (160 + 35% Sức mạnh Công kích cộng thêm) Lá Chắn (50% lá chắn với tướng đánh xa) trong 2 giây (hồi lại sau 8 giây, 16 giây với tướng đánh xa).

Nội Tại Thần Thoại: 4% Xuyên Giáp và 5 Tốc Độ Di Chuyển.