Kiếm Tai Ương

Trang bị Kiếm Tai Ương 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Kiếm Tai Ương

75 Sức mạnh Phép thuật

15 Điểm hồi Kỹ năng

8% Tốc độ Di chuyển

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (75% Sức mạnh Công kích cơ bản + 50% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây).).