Dây Chuyền Chữ Thập

Trang bị Dây Chuyền Chữ Thập 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Dây Chuyền Chữ Thập

80 Sức mạnh Phép thuật

45 Kháng Phép

10 Điểm hồi Kỹ năng

Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng trước khi nó hồi xong.

Bài viết xem nhiều