Dây Chuyền Chữ Thập

Trang bị Dây Chuyền Chữ Thập 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Dây Chuyền Chữ Thập

Dây Chuyền Chữ Thập
Giá: 3100 vàng
+120 Sức Mạnh Phép Thuật
+50 Kháng Phép
Công thức ghép: Gậy Quá Khổ + Dây Chuyền Sự Sống + 250 Vàng

Nội Tại - Hóa Giải: Tạo 1 Khiên Phép chặn kỹ năng tiếp theo của kẻ địch. 30 giây hồi chiêu. Thời gian hồi sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng.

Dây Chuyền Chữ Thập

Bài viết xem nhiều