Dây Chuyền Chữ Thập

Trang bị Dây Chuyền Chữ Thập 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Dây Chuyền Chữ Thập

Giá: 3100

120 Sức Mạnh Phép Thuật

50 Kháng Phép

Công thức ghép: Gậy Quá Khổ + Dây Chuyền Sự Sống + 50 vàng

Nội Tại - Hóa Giải: Tạo 1 Khiên Phép chặn kỹ năng tiếp theo của kẻ địch. 30 giây hồi chiêu. Thời gian hồi sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng.

Bài viết xem nhiều