Trát Lệnh Đế Vương

Trang bị Trát Lệnh Đế Vương 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Trát Lệnh Đế Vương

Trát Lệnh Đế Vương
Giá: 2300 vàng
+60 Sức Mạnh Phép Thuật
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng
+125% Hồi Năng Lượng Cơ Bản

Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Bất Động tướng địch sẽ gây thêm 45 - 75 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và đánh dấu chúng trong 4 giây (hồi lại sau 6 giây trên mỗi tướng). Sát thương của đồng minh sẽ kích hoạt dấu ấn này, gây thêm 90 - 150 (dựa trên cấp độ của đồng minh) sát thương phép và cho cả hai 20% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Trát Lệnh Đế Vương

Bài viết xem nhiều