Trát Lệnh Đế Vương

Trang bị Trát Lệnh Đế Vương 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Trát Lệnh Đế Vương

40 Sức mạnh Phép thuật

200 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Bất Động tướng địch sẽ gây thêm 45 - 75 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và đánh dấu chúng trong 4 giây (hồi lại sau 6 giây trên mỗi tướng). Sát thương của đồng minh sẽ kích hoạt dấu ấn này, gây thêm 90 - 150 (dựa trên cấp độ của đồng minh) sát thương phép và cho cả hai 20% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 15 Sức mạnh Phép thuật.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.