Cuồng Đao Guinsoo

Trang bị Cuồng Đao Guinsoo 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Cuồng Đao Guinsoo

Cuồng Đao Guinsoo
Giá: 3000 vàng
+35 Sức Mạnh Phép Thuật
+35 Sức Mạnh Công Kích
+25% Tốc Độ Đánh
Công thức ghép: Sách Cũ + Cung Gỗ + Cuốc Chim + 1.025 vàng

Nội Tại - Thịnh Nộ: Đòn đánh gây thêm 30 sát thương phép. Loại bỏ chuyển đổi tỉ lệ chí mạng.

Nội Tại - Nhát Chém Cuồng Nộ: Đòn đánh thường tăng 8% Tốc Độ Đánh, cộng dồn tối đa 4 lần, lên tối đa 32% Tốc Độ Đánh. Khi đạt cộng dồn tối đa, mỗi Đòn Đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh 2 lần. (Lưu ý: Tương tác giữa Đòn Đánh Bóng Ma và Móc Diệt Thủy Quái đã được bổ sung lại.)

Cuồng Đao Guinsoo

Bài viết xem nhiều