Cuồng Đao Guinsoo

Trang bị Cuồng Đao Guinsoo 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Cuồng Đao Guinsoo

45% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ được chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Nhận 40 Đòn Đánh với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển đổi.

Nhát Chém Cuồng Nộ: Mỗi Đòn đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh hai lần.

Phẫn Nộ không thể nhận được cộng thêm quá 100% Tỉ Lệ Chí Mạng. Sát thương từ Phẫn Nộ cũng chịu ảnh hưởng từ chỉ số Sát thương Chí mạng.