Trượng Pha Lê Rylai

Trang bị Trượng Pha Lê Rylai 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Trượng Pha Lê Rylai

75 Sức mạnh Phép thuật

400 Máu

Buốt Giá: Kỹ năng Sát thương sẽ Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

Bài viết xem nhiều