Dạ Kiếm Draktharr

Trang bị Dạ Kiếm Draktharr 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Dạ Kiếm Draktharr

60 Sức mạnh Công kích

18 Sát Lực

20 Điểm hồi Kỹ năng

Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng địch gây thêm (75 + 30% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng cận chiến / 55 + 25% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng đánh xa) sát thương vật lý (hồi lại sau 15 giây). Nếu được gây ra bởi tướng Cận Chiến, Đòn Đánh này đồng thời Làm Chậm mục tiêu đi 99% trong 0.25 giây. Khi một tướng địch bị bạn gây sát thương trong vòng 3 giây bị hạ gục, hồi chiêu của trang bị này sẽ được tái tạo và bản thân được Vô Hình trong 1.5 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng và 5 Tốc Độ Di Chuyển.