Dạ Kiếm Draktharr

Trang bị Dạ Kiếm Draktharr 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Dạ Kiếm Draktharr

Dạ Kiếm Draktharr
Giá: 1000 vàng
+60 Sức Mạnh Công Kích
+20 Sát Lực
+20 Điểm Hồi Kỹ Năng

Thợ Săn Đêm: Kỹ Năng của bạn sẽ gây thêm phần trăm sát thương dựa trên lượng Máu đã mất của mục tiêu. Khi 1 tướng bạn đã gây sát thương trong vòng 3 giây bị hạ gục, bạn sẽ vào thế Không Thể Chỉ Định từ các đơn vị không phải công trình trong 1.5 giây.

Dạ Kiếm Draktharr

Bài viết xem nhiều