Trượng Hư Vô

Trang bị Trượng Hư Vô 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Trượng Hư Vô

65 Sức mạnh Phép thuật

40% Xuyên Phép

Bài viết xem nhiều