Gươm Suy Vong

Trang bị Gươm Suy Vong 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Gươm Suy Vong

40 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

8% Hút Máu

Mũi Kiếm Sương Đen: Đòn đánh gây sát thương vật lý Đòn Đánh tương đương (12% với tướng Cận Chiến | 8% với tướng Đánh Xa) máu tối đa của mục tiêu.

Hút Hồn: Tấn công một tướng ba lần sẽ gây 40 - 150 sát thương phép (dựa theo cấp độ) và đánh cắp 25% Tốc Độ Di Chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 20 giây).

Sát thương tối đa Mũi Kiếm Sương Đen có thể gây ra lên lính và quái là 60.

Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.

Bài viết xem nhiều