Gươm Suy Vong

Trang bị Gươm Suy Vong 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Gươm Suy Vong

Gươm Suy Vong
Giá: 3200 vàng
+40 Sức Mạnh Công Kích
+25% Tốc Độ Đánh
+8% Hút Máu
Công thức ghép: Huyết Trượng + Cuốc Chim + Cung Gỗ + 725 Vàng

Nội Tại - Mũi Kiếm Sương Đen: Đòn đánh gây thêm 12% (tướng cận chiến) /9% (tướng đánh xa) Máu hiện tại của kẻ địch thành sát thương vật lý trên đòn đánh.

Nội Tại - Bóng Vuốt: Đòn đánh đầu tiên lên tướng địch sẽ làm chậm chúng đi 30% trong vòng 1 giây (15 giây hồi chiêu).

Gươm Suy Vong

Bài viết xem nhiều