Lời Nhắc Tử Vong

Trang bị Lời Nhắc Tử Vong 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Lời Nhắc Tử Vong

25 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Nhiễm Trùng: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Gây 2 Đòn đánh liên tục lên tướng địch sẽ cường hóa hiệu ứng này, khiến chúng chịu 40% Vết Thương Sâu cho đến khi hiệu ứng này kết thúc.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.