Mũ Phù Thủy Rabadon

Trang bị Mũ Phù Thủy Rabadon 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Mũ Phù Thủy Rabadon

120 Sức mạnh Phép thuật

Tinh Hoa Phép Thuật: Tăng tổng Sức mạnh Phép thuật của bạn lên 35%.