Móng Vuốt Sterak

Trang bị Móng Vuốt Sterak 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Móng Vuốt Sterak

Móng Vuốt Sterak
Giá: 3200 vàng
+400 Máu
+20% Kháng Hiệu Ứng
Công thức ghép: Cuốc Chim + Mũi Khoan + Hồng Ngọc + 625 vàng

Vuốt Nhọn: Nhận Sức Mạnh Công Kích cộng thêm bằng 50% Sức Mạnh Công Kích cơ bản.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận một lá chắn bằng 80% Máu Cộng Thêm giảm dần trong 4,5 giây, đồng thời tăng 10% kích thước trong 8 giây.

Móng Vuốt Sterak

Bài viết xem nhiều