Móng Vuốt Sterak

Trang bị Móng Vuốt Sterak 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Móng Vuốt Sterak

Giá: 3000

400 Máu

20% Kháng Hiệu Ứng

Công thức ghép: Cuốc Chim + Mũi Khoan + Hồng Ngọc + 625 vàng

Vuốt Nhọn: Nhận Sức Mạnh Công Kích cộng thêm bằng 50% Sức Mạnh Công Kích cơ bản.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận một lá chắn bằng 80% Máu Cộng Thêm giảm dần trong 4,5 giây, đồng thời tăng 10% kích thước trong 8 giây.

Bài viết xem nhiều