Kính Nhắm Ma Pháp

Trang bị Kính Nhắm Ma Pháp 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Kính Nhắm Ma Pháp

85 Sức mạnh Phép thuật

150 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

Bộc Phát: Gây sát thương lên tướng với một Kỹ Năng không phải chỉ định từ xa hơn 700 khoảng cách hoặc Làm Chậm hoặc Bất Động mục tiêu sẽ làm chúng Lộ Diện và tăng sát thương bản thân gây ra lên chúng thêm 10% trong 6 giây.

Kỹ Năng kích hoạt Bộc Phát cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng tăng sát thương. Trợ thủ và bẫy không gây bất động không kích hoạt hiệu ứng này. Chỉ các Kỹ Năng chọn diện tác dụng mới kích hoạt được hiệu ứng này. Khoảng cách được tính từ vị trí thi triển Kỹ Năng.

Bài viết xem nhiều