Kính Nhắm Ma Pháp

Trang bị Kính Nhắm Ma Pháp 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Kính Nhắm Ma Pháp

Giá: 2700

90 Sức Mạnh Phép Thuật

20 Điểm Hồi Kỹ Năng

Công thức ghép: Máy Chuyển Pha Hextech + Sách Quỷ + 700 vàng

Nội Tại - Bộc Phát: Khi gây sát thương bằng Kỹ Năng lên tướng ở 600 khoảng cách hoặc xa hơn, làm lộ diện chúng trong 6 giây. Gây thêm 10% sát thương lên những kẻ địch bị làm lộ diện bởi Bộc Phát.

Nội Tại - Tập Trung: Khi làm lộ diện một kẻ địch bằng Bộc Phát, tất cả tướng địch trong phạm vi 1.400 khoảng cách xung quanh mục tiêu cũng bị lộ diện trong 2 giây. 30 giây hồi chiêu.

Bài viết xem nhiều