Quyền Trượng Thiên Thần

Trang bị Quyền Trượng Thiên Thần 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Quyền Trượng Thiên Thần

Giá: 2900

80 Sức mạnh Phép thuật

600 Năng Lượng

25 Điểm Hồi Kỹ Năng

Công thức ghép: Bí Chương Thất Truyền + Sách Quỷ + Nước Mắt Nữ Thần + 400 vàng

Nội Tại - Tuyệt: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 1% Năng Lượng cộng thêm.

Nội Tại - Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng một Kỹ Năng sẽ tiêu thụ một điểm tích trữ và cho 5 Năng Lượng, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 860 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Nhận một tích trữ Cộng Dồn Năng Lượng sau mỗi 8 giây (tối đa 5 tích trữ).

Trang bị này chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ khi đạt 360 năng lượng cộng thêm.

Bài viết xem nhiều