Lên Đồ Brand mùa 14, Bảng Ngọc Brand mới nhất

Hướng dẫn cách chơi lên đồ Brand mùa 14 và build bảng ngọc Brand mới nhất tại ggmeo.

Bảng ngọc Brand

Brand một pháp sư hỗ trợ khá mạnh nhờ khả năng đốt gây sát thương theo thời gian từ nội tại Bỏng kèm hiệu ứng khống chế choáng, Brand có thể chơi ở vị trí mid đường giữa hoặc đi hỗ trợ cũng đều rất ổn.

Cách lên đồ Brand

Cách lên đồ Brand Sp sử dụng nhiều

 • Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
 • Giày Pháp SưGiày Pháp Sư
 • Trượng Pha Lê RylaiTrượng Pha Lê Rylai
 • Hỏa KhuẩnHỏa Khuẩn
 • Đồng Hồ Cát ZhonyaĐồng Hồ Cát Zhonya
 • Mũ Phù Thủy RabadonMũ Phù Thủy Rabadon

Lên đồ Brand Mid đường giữa

 • Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
 • Giày Pháp SưGiày Pháp Sư
 • Trượng Pha Lê RylaiTrượng Pha Lê Rylai
 • Đồng Hồ Cát ZhonyaĐồng Hồ Cát Zhonya
 • Ngọn Lửa Hắc HóaNgọn Lửa Hắc Hóa
 • Quỷ Thư MorelloQuỷ Thư Morello

Lên đồ Brand đi Rừng

 • Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
 • Giày Pháp SưGiày Pháp Sư
 • Trượng Pha Lê RylaiTrượng Pha Lê Rylai
 • Sách Chiêu Hồn MejaiSách Chiêu Hồn Mejai
 • Đồng Hồ Cát ZhonyaĐồng Hồ Cát Zhonya
 • Mũ Phù Thủy RabadonMũ Phù Thủy Rabadon

Các trang bị Brand Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry, Giày Pháp Sư, Trượng Pha Lê Rylai, Hỏa Khuẩn, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon.

Bảng Ngọc Brand

Bảng ngọc Brand Sp hỗ trợ tỷ lệ thắng cao

 • Áp Đảo

  Áp Đảo

  Săn lùng và loại bỏ con mồi. Dồn sát thương và tiếp cận mục tiêu.

 • Thu Thập Hắc Ám

  Thu Thập Hắc Ám

  Sát thương tướng dưới 50% máu gây sát thương thích ứng, và thu hồn của kẻ đó, tăng vĩnh viễn sát thương của Thu Thập Hắc Ám thêm 5.

  Sát thương Thu Thập Hắc Ám: 20-60(theo cấp).

  Hồi chiêu: 45 giây(đặt lại còn 1.5 giây khi tham gia hạ gục).

 • Vị Máu

  Vị Máu

  Hồi máu: 16-30(theo cấp) khi gây sát thương lên tướng địch.

  Hồi chiêu: 20 giây.

 • Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu khi tham gia hạ gục tướng, nhận sức mạnh thích ứng cộng thêm +1.2 SMCK hoặc 2 SMPT mỗi nhãn cầu thu được.

  Khi đạt tối đa 10 nhãn cầu, nhận thêm 6 Sức mạnh công kích hoặc 10 Sức mạnh phép thuật.

  Thu nhập 1 nhãn cầu mỗi lần tham gia hạ gục tướng.

 • Thợ Săn Kho Báu

  Thợ Săn Kho Báu

  Nhận thêm 50 vàng trong lần tiếp theo bạn thu thập vàng từ cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng. Tăng lượng vàng nhận được lên 20 vàng với mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng, tối đa 130 vàng.

  Nhận 1 cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng khi tham gia hạ gục kẻ địch lần đầu(tối đa 5 lần).

 • Pháp Thuật

  Pháp Thuật

  Hủy diệt và tàn phá. Cường hóa kỹ năng và kiểm soát năng lượng.

 • Dải Băng Năng Lượng

  Dải Băng Năng Lượng

  Dùng kỹ năng trúng một tướng địch, tăng vĩnh viễn 25 năng lượng, tối đa 250.

  Khi có 250 năng lượng cộng thêm, hồi 1% năng lượng đã mất mỗi 5 giây.

  Hồi chiêu: 15 giây.

 • Thiêu Rụi

  Thiêu Rụi

  Kỹ năng trúng đích kế tiếp đốt cháy tướng địch, gây thêm 20-40 sát thương phép theo cấp độ sau 1 giây.

  Hồi chiêu: 10 giây.

 • Tấn công 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Bảng bổ trợ Brand Mid đường giữa

 • Áp Đảo

  Áp Đảo

  Săn lùng và loại bỏ con mồi. Dồn sát thương và tiếp cận mục tiêu.

 • Thu Thập Hắc Ám

  Thu Thập Hắc Ám

  Sát thương tướng dưới 50% máu gây sát thương thích ứng, và thu hồn của kẻ đó, tăng vĩnh viễn sát thương của Thu Thập Hắc Ám thêm 5.

  Sát thương Thu Thập Hắc Ám: 20-60(theo cấp).

  Hồi chiêu: 45 giây(đặt lại còn 1.5 giây khi tham gia hạ gục).

 • Vị Máu

  Vị Máu

  Hồi máu: 16-30(theo cấp) khi gây sát thương lên tướng địch.

  Hồi chiêu: 20 giây.

 • Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu khi tham gia hạ gục tướng, nhận sức mạnh thích ứng cộng thêm +1.2 SMCK hoặc 2 SMPT mỗi nhãn cầu thu được.

  Khi đạt tối đa 10 nhãn cầu, nhận thêm 6 Sức mạnh công kích hoặc 10 Sức mạnh phép thuật.

  Thu nhập 1 nhãn cầu mỗi lần tham gia hạ gục tướng.

 • Thợ Săn Tối Thượng

  Thợ Săn Tối Thượng

  Chiêu cuối của bạn được 6 điểm Hồi kỹ năng, cộng thêm 5 điểm Hồi kỹ năng với mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng.

  Nhận 1 cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng khi tham gia hạ gục kẻ địch lần đầu(tối đa 5).

 • Pháp Thuật

  Pháp Thuật

  Hủy diệt và tàn phá. Cường hóa kỹ năng và kiểm soát năng lượng.

 • Dải Băng Năng Lượng

  Dải Băng Năng Lượng

  Dùng kỹ năng trúng một tướng địch, tăng vĩnh viễn 25 năng lượng, tối đa 250.

  Khi có 250 năng lượng cộng thêm, hồi 1% năng lượng đã mất mỗi 5 giây.

  Hồi chiêu: 15 giây.

 • Thiêu Rụi

  Thiêu Rụi

  Kỹ năng trúng đích kế tiếp đốt cháy tướng địch, gây thêm 20-40 sát thương phép theo cấp độ sau 1 giây.

  Hồi chiêu: 10 giây.

 • Tấn công 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Bảng ngọc Brand đi Rừng

 • Áp Đảo

  Áp Đảo

  Săn lùng và loại bỏ con mồi. Dồn sát thương và tiếp cận mục tiêu.

 • Thu Thập Hắc Ám

  Thu Thập Hắc Ám

  Sát thương tướng dưới 50% máu gây sát thương thích ứng, và thu hồn của kẻ đó, tăng vĩnh viễn sát thương của Thu Thập Hắc Ám thêm 5.

  Sát thương Thu Thập Hắc Ám: 20-60(theo cấp).

  Hồi chiêu: 45 giây(đặt lại còn 1.5 giây khi tham gia hạ gục).

 • Phát Bắn Đơn Giản

  Phát Bắn Đơn Giản

  Gây sát thương lên tướng bị hạn chế di chuyển hoặc hành động, gây thêm 10-45 sát thương chuẩn(theo cấp).

  Hồi chiêu: 4 giây.

  Kích hoạt với sát thương gây ra sau khi hạn chế bắt đầu.

 • Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu

  Thu Thập Nhãn Cầu khi tham gia hạ gục tướng, nhận sức mạnh thích ứng cộng thêm +1.2 SMCK hoặc 2 SMPT mỗi nhãn cầu thu được.

  Khi đạt tối đa 10 nhãn cầu, nhận thêm 6 Sức mạnh công kích hoặc 10 Sức mạnh phép thuật.

  Thu nhập 1 nhãn cầu mỗi lần tham gia hạ gục tướng.

 • Thợ Săn Kho Báu

  Thợ Săn Kho Báu

  Nhận thêm 50 vàng trong lần tiếp theo bạn thu thập vàng từ cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng. Tăng lượng vàng nhận được lên 20 vàng với mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng, tối đa 130 vàng.

  Nhận 1 cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng khi tham gia hạ gục kẻ địch lần đầu(tối đa 5 lần).

 • Cảm Hứng

  Cảm Hứng

  Vượt ra ngoài ranh giới trần tục. Các công cụ sáng tạo và bẻ cong luật lệ.

 • Bước Chân Màu Nhiệm

  Bước Chân Màu Nhiệm

  Bạn nhận miễn phí giày Xịn ở phút thứ 12, nhưng không thể mua giày trước lúc đó. Với mỗi tham gia hạ gục, bạn sẽ nhận được giày sớm hơn 45 giây.

  Giày Xịn tăng thêm cho bạn 10 Tốc độ di chuyển.

 • Thấu Thị Vũ Trụ

  Thấu Thị Vũ Trụ

  +18 điểm hồi Phép bổ trợ.

  +10 điểm hồi Trang bị.

 • Tấn công 3

  +8 Điểm hồi kỹ năng

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Xem thêm bảng ngọc Caitlyn mùa 14 cập nhật phiên bản mới và cách khắc chế Brand tại đây.

Phép bổ trợ Brand

Tốc biếnThiêu đốtTrừng phạt

Với khả năng cấu rỉa tầm xa mạnh thì Thiêu Đốt là phép bổ trợ giúp Brand có thể đẩy đường nhanh ngay từ đầu, còn nếu sử dụng Brand đi Rừng thì chắc chắn là Trừng Phạt rồi.

Điểm mạnh và yếu Brand

Brand là một pháp sư có sải tay dài, khả năng cấu rỉa, hiệu ứng khống chế, gây sát thương theo thời gian rất mạnh kết hợp nội tại Bỏng có tương tác cực tốt với các chiêu thức.

Hầu hết các chiêu thức của Brand đều có thể gây sát thương diện rộng khi kích hoạt nội tại Bỏng, Vệt Lửa(Q) có thêm hiệu ứng làm choáng, Cột Lửa(W) gia tăng sát thương, Bùng Cháy(E) sát thương lan. Đặc biệt chiêu cuối Bão Lửa có khả năng nảy lan mục tiêu nhiều lần kèm hiệu ứng làm chậm.

Tuy nhiên Brand cực kỳ kém cơ động, thấp máu, kỹ năng làm choáng dạng định hướng và phải có nội tại Bỏng.

Bảng kỹ năng Brand

Cộng bảng kỹ năng W -> Q ->E cho Brand Sp, đi Rừng:

Bảng kỹ năng Brand

Cộng bảng kỹ năng W -> E ->Q cho Brand Mid đường giữa:

Bảng kỹ năng Brand

Nội tại: Bỏng

Các Kỹ năng của Brand làm mục tiêu bị Bỏng, khiến chúng chịu sát thương phép tương đương 2% Máu tối đa trong 4 giây. Nếu Brand tiêu diệt đơn vị bị Bỏng, hắn hồi lại 30 năng lượng. Bỏng có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

Khi cộng dồn trên tướng hoặc quái to đạt đến 3, hiệu ứng Bỏng sẽ phát nổ sau 2 giây, gây sát thương phép tương đương 9.36% Máu tối đa lên những kẻ địch xung quanh.
Nội tại này sẽ gây 200% sát thương lên quái rừng và tối đa 80 sát thương mỗi giây.

Vệt Lửa: Q

Brand phóng ra cầu lửa, gây 82 sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu mục tiêu bị Bỏng, chúng sẽ bị Làm Choáng trong 1.5 giây.

Cột Lửa: W

Brand tạo ra một cột lửa thuần khiết, gây 86 sát thương phép. Đơn vị đã bị Bỏng sẽ chịu 107 sát thương.

Bùng Cháy: E

Brand gọi ra một vụ nổ lớn trên mục tiêu, gây 71 sát thương phép lên những đơn vị xung quanh. Nếu mục tiêu bị Bỏng, phạm vi lan rộng được tăng gấp đôi.

Chiêu cuối: Bão Lửa

Brand phóng ra một luồng lửa hủy diệt có thể nảy đến Brand và những kẻ địch khác tối đa 5 lần, gây 105 sát thương phép lên kẻ địch nó nảy tới. Luồng lửa này sẽ ưu tiên những Tướng chịu nhiều cộng dồn Bỏng.

Nếu mục tiêu bị Bỏng, chúng sẽ thoáng bị Làm Chậm đi 30%.

Vị trí Brand

Brand được chơi nhiều ở cả vị trí pháp sư Mid đường giữa và Sp hỗ trợ, ngoài ra Brand còn xuất hiện ở cả vai trò đi Rừng nữa.

Cách chơi Brand

Video giới thiệu về cách chơi Brand Sp hỗ trợ với Janna.

Khắc chế Brand

Phần lớn các chiêu thức của Brand đều có thể gây sát thương diện rộng, nên bạn chú ý giữ khoảng cách an toàn với đồng đội tránh bị nhiều sát thương.

Nếu bạn đang bị hiệu ứng Bỏng hãy cẩn thận bởi có thể bạn sẽ bị Brand làm choáng từ Vệt Lửa và chịu thêm combo nhiều sát thương.

Cột Lửa sẽ xuất hiện loạt ảnh trước khi Brand tung chiêu, nên bạn hãy chú ý và thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng.

Trong các giao tranh nhỏ lẻ cũng như combat tổng hạn chế tối đa việc đứng quá gần nhau, nếu không muốn chịu thêm sát thương từ Bão Lửa nảy của Brand.

Tốt nhất là hãy pick tướng cơ động có thể áp sát và hạ gục Brand nhanh, bởi giao tranh ván đấu càng kéo dài thì team bạn càng gặp bất lợi trước khả năng đốt của Brand.

Một vài tướng khắc chế Brand có tỷ lệ thắng cao như: Galio, Lissandra, Leblanc, Rell, Senna, Shaco, Xerath, Yuumi, Pyke, Fizz, Talon, Zoe...

Trên đây là bảng ngọc Brand mùa 14 và cách lên đồ Brand 2024 mới được ggmeo tổng hợp từ các game thủ chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn cho mình lối chơi phù hợp nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều