Lên đồ TFT cho từng tướng mùa 11 mới nhất

Cách lên đồ dtcl mùa 11 dành cho từng tướng mới nhất, cập nhật trang bị TFT mùa 11 cho tất cả các tướng tại ggmeo.

 • Ahri Ahri
  Ngọn Thương Shojin Nanh Nashor Găng Bảo Thạch
 • Caitlyn Caitlyn
  Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm
 • Cho'Gath Cho'Gath
  Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai Vuốt Rồng
 • Darius Darius
  Huyết Kiếm Găng Bảo Thạch Quyền Năng Khổng Lồ
 • Garen Garen
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Jax Jax
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Kha'Zix Kha'Zix
  Áo Choàng Bóng Tối Huyết Kiếm Cung Xanh
 • Kog'Maw Kog'Maw
  Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Nanh Nashor
 • Malphite Malphite
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Rek'Sai Rek'Sai
  Dây Chuyền Chuộc Tội Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Máu Warmog
 • Sivir Sivir
  Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm
 • Yasuo Yasuo
  Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp
 • Kobuko Kobuko
  Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog Áo Choàng Gai
 • Aatrox Aatrox
  Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Lửa Hình Xăm Bảo Hộ
 • Gnar Gnar
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ
 • Janna Janna
  Cuồng Đao Guinsoo Ngọn Thương Shojin Quyền Trượng Thiên Thần
 • Kindred Kindred
  Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Diệt Khổng Lồ
 • Lux Lux
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor
 • Riven Riven
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý
 • Shen Shen
  Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Diệt Khổng Lồ
 • Qiyana Qiyana
  Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm Áo Choàng Bóng Tối
 • Teemo Teemo
  Bùa Xanh Quỷ thư Morello Kiếm Súng Hextech
 • Yorick Yorick
  Vương Miện Suy Vong Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Zyra Zyra
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor
 • Neeko Neeko
  Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog
 • Senna Senna
  Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm
 • Alune Alune
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Amumu Amumu
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Bard Bard
  Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Kiếm Súng Hextech
 • Diana Diana
  Nỏ Sét Dây Chuyền Chuộc Tội Vuốt Rồng
 • Soraka Soraka
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quyền Trượng Thiên Thần
 • Tahm Kench Tahm Kench
  Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp
 • Thresh Thresh
  Vuốt Rồng Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog
 • Tristana Tristana
  Vô Cực Kiếm Cung Xanh Diệt Khổng Lồ
 • Volibear Volibear
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ
 • Illaoi Illaoi
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Zoe Zoe
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Aphelios Aphelios
  Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ
 • Yone Yone
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý
 • Annie Annie
  Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp
 • Ashe Ashe
  Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm
 • Galio Galio
  Thú Tượng Thạch Giáp Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • LeeSin LeeSin
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý
 • Morgana Morgana
  Ngọn Thương Shojin Mũ Phù Thủy Rabadon Quỷ thư Morello
 • Nautilus Nautilus
  Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Syndra Syndra
  Bùa Xanh Kiếm Súng Hextech Găng Bảo Thạch
 • Ornn Ornn
  Mũ Thích Nghi Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog
 • Kayn Kayn
  Quyền Năng Khổng Lồ Huyết Kiếm Bàn Tay Công Lý
 • Kai'Sa Kai'Sa
  Ngọn Thương Shojin Cung Xanh Vô Cực Kiếm
 • Sylas Sylas
  Huyết Kiếm Nỏ Sét Quyền Năng Khổng Lồ
 • Lillia Lillia
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Azir Azir
  Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Găng Bảo Thạch
 • Hwei Hwei
  Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello
 • Irelia Irelia
  Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ
 • Lissandra Lissandra
  Ngọn Thương Shojin Kiếm Súng Hextech Găng Bảo Thạch
 • Wukong Wukong
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý
 • Udyr Udyr
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý
 • Rakan Rakan
  Áo Choàng Lửa Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
 • Xayah Xayah
  Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Diệt Khổng Lồ
 • Sett Sett
  Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Ahri Ngọn Thương Shojin Nanh Nashor Găng Bảo Thạch

 • Caitlyn Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm

 • Cho'Gath Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai Vuốt Rồng

 • Darius Huyết Kiếm Găng Bảo Thạch Quyền Năng Khổng Lồ

 • Garen Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Jax Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Kha'Zix Áo Choàng Bóng Tối Huyết Kiếm Cung Xanh

 • Kog'Maw Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Malphite Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Rek'Sai Dây Chuyền Chuộc Tội Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Máu Warmog

 • Sivir Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Yasuo Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp

 • Kobuko Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog Áo Choàng Gai

 • Aatrox Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Lửa Hình Xăm Bảo Hộ

 • Gnar Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ

 • Janna Cuồng Đao Guinsoo Ngọn Thương Shojin Quyền Trượng Thiên Thần

 • Kindred Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Diệt Khổng Lồ

 • Lux Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Riven Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Shen Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Diệt Khổng Lồ

 • Qiyana Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm Áo Choàng Bóng Tối

 • Teemo Bùa Xanh Quỷ thư Morello Kiếm Súng Hextech

 • Yorick Vương Miện Suy Vong Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Zyra Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Neeko Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog

 • Senna Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm

 • Alune Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Amumu Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Bard Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Kiếm Súng Hextech

 • Diana Nỏ Sét Dây Chuyền Chuộc Tội Vuốt Rồng

 • Soraka Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quyền Trượng Thiên Thần

 • Tahm Kench Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp

 • Thresh Vuốt Rồng Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog

 • Tristana Vô Cực Kiếm Cung Xanh Diệt Khổng Lồ

 • Volibear Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ

 • Illaoi Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Zoe Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Aphelios Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ

 • Yone Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Annie Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp

 • Ashe Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Galio Thú Tượng Thạch Giáp Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • LeeSin Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Morgana Ngọn Thương Shojin Mũ Phù Thủy Rabadon Quỷ thư Morello

 • Nautilus Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Syndra Bùa Xanh Kiếm Súng Hextech Găng Bảo Thạch

 • Ornn Mũ Thích Nghi Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog

 • Kayn Quyền Năng Khổng Lồ Huyết Kiếm Bàn Tay Công Lý

 • Kai'Sa Ngọn Thương Shojin Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Sylas Huyết Kiếm Nỏ Sét Quyền Năng Khổng Lồ

 • Lillia Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Azir Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Găng Bảo Thạch

 • Hwei Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello

 • Irelia Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ

 • Lissandra Ngọn Thương Shojin Kiếm Súng Hextech Găng Bảo Thạch

 • Wukong Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Udyr Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Rakan Áo Choàng Lửa Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Xayah Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Diệt Khổng Lồ

 • Sett Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

Trên đây là cách lên đồ dtcl của tất cả các tướng mùa 11 thông dụng nhất được ggmeo tổng hợp, bạn có thể tham khảo thêm nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều