Lên đồ TFT cho từng tướng mùa 12 mới nhất

Cách lên đồ dtcl mùa 12 dành cho từng tướng mới nhất, cập nhật trang bị TFT mùa 12 cho tất cả các tướng tại ggmeo.

 • Ahri
  Ahri
  Ngọn Thương Shojin
  Nanh Nashor
  Găng Bảo Thạch
 • Blitzcrank
  Blitzcrank
  Vuốt Rồng
  Áo Choàng Gai
  Giáp Máu Warmog
 • Caitlyn
  Caitlyn
  Ngọn Thương Shojin
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vô Cực Kiếm
 • Cho'Gath
  Cho'Gath
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
 • Darius
  Darius
  Huyết Kiếm
  Găng Bảo Thạch
  Quyền Năng Khổng Lồ
 • Elise
  Elise
  Huyết Kiếm
  Găng Bảo Thạch
  Quyền Năng Khổng Lồ
 • Garen
  Garen
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Quyền Trượng Thiên Thần
  Vuốt Rồng
 • Jax
  Jax
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Jayce
  Jayce
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
  Diệt Khổng Lồ
 • Kha'Zix
  Kha'Zix
  Áo Choàng Bóng Tối
  Huyết Kiếm
  Cung Xanh
 • Kog'Maw
  Kog'Maw
  Bùa Xanh
  Găng Bảo Thạch
  Nanh Nashor
 • Malphite
  Malphite
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Poppy
  Poppy
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Giáp Máu Warmog
 • Rek'Sai
  Rek'Sai
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Giáp Máu Warmog
 • Sivir
  Sivir
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Twitch
  Twitch
  Bùa Đỏ
  Diệt Khổng Lồ
  Vô Cực Kiếm
 • Warwick
  Warwick
  Huyết Kiếm
  Cuồng Đao Guinsoo
  Áo Choàng Thủy Ngân
 • Yasuo
  Yasuo
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Thú Tượng Thạch Giáp
 • Ziggs
  Ziggs
  Ngọn Thương Shojin
  Bùa Đỏ
  Găng Bảo Thạch
 • Seraphine
  Seraphine
  Ngọn Thương Shojin
  Quỷ thư Morello
  Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Nomsy
  Nomsy
  Ngọn Thương Shojin
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Kobuko
  Kobuko
  Vuốt Rồng
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Áo Choàng Gai
 • Aatrox
  Aatrox
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Áo Choàng Lửa
  Hình Xăm Bảo Hộ
 • Akali
  Akali
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Bàn Tay Công Lý
 • Cassiopeia
  Cassiopeia
  Cuồng Đao Guinsoo
  Găng Bảo Thạch
  Kiếm Súng Hextech
 • Gnar
  Gnar
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Quyền Năng Khổng Lồ
 • Janna
  Janna
  Cuồng Đao Guinsoo
  Ngọn Thương Shojin
  Quyền Trượng Thiên Thần
 • Nilah
  Nilah
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Diệt Khổng Lồ
 • Kassadin
  Kassadin
  Nỏ Sét
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Áo Choàng Lửa
 • Kindred
  Kindred
  Bùa Xanh
  Quỷ thư Morello
  Găng Bảo Thạch
 • Lux
  Lux
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Nanh Nashor
 • Nunu
  Nunu
  Vuốt Rồng
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Dây Chuyền Chuộc Tội
 • Riven
  Riven
  Huyết Kiếm
  Bùa Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Rumble
  Rumble
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Giáp Máu Warmog
 • Shen
  Shen
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vũ Khúc Tử Thần
 • Shyvana
  Shyvana
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vũ Khúc Tử Thần
 • Qiyana
  Qiyana
  Đại Bác Liên Thanh
  Vô Cực Kiếm
  Bàn Tay Công Lý
 • Teemo
  Teemo
  Bùa Xanh
  Quỷ thư Morello
  Kiếm Súng Hextech
 • Yorick
  Yorick
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Dây Chuyền Chuộc Tội
 • Zilean
  Zilean
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Dây Chuyền Chuộc Tội
 • Zyra
  Zyra
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Nanh Nashor
 • Neeko
  Neeko
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Quyền Trượng Thiên Thần
 • Senna
  Senna
  Ngọn Thương Shojin
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vô Cực Kiếm
 • Alune
  Alune
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quỷ thư Morello
 • Amumu
  Amumu
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Bard
  Bard
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cuồng Đao Guinsoo
  Đao Tím
 • Diana
  Diana
  Giáp Máu Warmog
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Vuốt Rồng
 • Ezreal
  Ezreal
  Ngọn Thương Shojin
  Bùa Đỏ
  Vô Cực Kiếm
 • Hecarim
  Hecarim
  Áo Choàng Lửa
  Giáp Vai Nguyệt Thần
  Giáp Máu Warmog
 • Jinx
  Jinx
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Katarina
  Katarina
  Găng Bảo Thạch
  Bàn Tay Công Lý
  Bàn Tay Công Lý
 • Mordekaiser
  Mordekaiser
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Soraka
  Soraka
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quyền Trượng Thiên Thần
 • Swain
  Swain
  Huyết Kiếm
  Giáp Máu Warmog
  Quyền Trượng Thiên Thần
 • Tahm Kench
  Tahm Kench
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
  Thú Tượng Thạch Giáp
 • Thresh
  Thresh
  Vuốt Rồng
  Áo Choàng Gai
  Giáp Máu Warmog
 • Tristana
  Tristana
  Vô Cực Kiếm
  Cung Xanh
  Diệt Khổng Lồ
 • Veigar
  Veigar
  Bùa Xanh
  Nanh Nashor
  Găng Bảo Thạch
 • Volibear
  Volibear
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Quyền Năng Khổng Lồ
 • Illaoi
  Illaoi
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Zoe
  Zoe
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Aphelios
  Aphelios
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vô Cực Kiếm
  Diệt Khổng Lồ
 • Yone
  Yone
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Áo Choàng Thủy Ngân
 • Vex
  Vex
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Áo Choàng Thủy Ngân
 • Annie
  Annie
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Giáp Máu Warmog
  Thú Tượng Thạch Giáp
 • Ashe
  Ashe
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Fiora
  Fiora
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Móng Vuốt Sterak
 • Galio
  Galio
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Kalista
  Kalista
  Cuồng Đao Guinsoo
  Diệt Khổng Lồ
  Vô Cực Kiếm
 • Karma
  Karma
  Găng Bảo Thạch
  Kiếm Súng Hextech
  Diệt Khổng Lồ
 • LeeSin
  LeeSin
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Móng Vuốt Sterak
 • Morgana
  Morgana
  Ngọn Thương Shojin
  Quỷ thư Morello
  Dao Điện Statikk
 • Nami
  Nami
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quyền Trượng Thiên Thần
 • Nasus
  Nasus
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Nautilus
  Nautilus
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Olaf
  Olaf
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Bàn Tay Công Lý
 • Ryze
  Ryze
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Dao Điện Statikk
 • Syndra
  Syndra
  Bùa Xanh
  Găng Bảo Thạch
  Nanh Nashor
 • Taric
  Taric
  Trái Tim Kiên Định
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Giáp Máu Warmog
 • Varus
  Varus
  Trái Tim Kiên Định
  Thú Tượng Thạch Giáp
  Giáp Máu Warmog
 • Ornn
  Ornn
  Mũ Thích Nghi
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Giáp Máu Warmog
 • Kayn
  Kayn
  Áo Choàng Bóng Tối
  Cung Xanh
  Bàn Tay Công Lý
 • Kai'Sa
  Kai'Sa
  Ngọn Thương Shojin
  Cung Xanh
  Vô Cực Kiếm
 • Sylas
  Sylas
  Vương Miện Suy Vong
  Mũ Thích Nghi
  Nỏ Sét
 • Lillia
  Lillia
  Bùa Xanh
  Găng Bảo Thạch
  Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Gwen
  Gwen
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Găng Bảo Thạch
 • Azir
  Azir
  Ngọn Thương Shojin
  Cuồng Đao Guinsoo
  Găng Bảo Thạch
 • Milio
  Milio
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Briar
  Briar
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Huyết Kiếm
  Bàn Tay Công Lý
 • Hwei
  Hwei
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quỷ thư Morello
 • Irelia
  Irelia
  Cuồng Đao Guinsoo
  Vô Cực Kiếm
  Diệt Khổng Lồ
 • Lissandra
  Lissandra
  Ngọn Thương Shojin
  Kiếm Súng Hextech
  Găng Bảo Thạch
 • Wukong
  Wukong
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Bàn Tay Công Lý
 • Udyr
  Udyr
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Bàn Tay Công Lý
 • Xerath
  Xerath
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Rakan
  Rakan
  Áo Choàng Gai
  Vuốt Rồng
  Giáp Máu Warmog
 • Xayah
  Xayah
  Cuồng Đao Guinsoo
  Cung Xanh
  Diệt Khổng Lồ
 • Camille
  Camille
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Móng Vuốt Sterak
 • Sett
  Sett
  Huyết Kiếm
  Quyền Năng Khổng Lồ
  Bàn Tay Công Lý
 • Norra
  Norra
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quỷ thư Morello
 • Smolder
  Smolder
  Ngọn Thương Shojin
  Găng Bảo Thạch
  Quỷ thư Morello

 • Ahri: Ngọn Thương Shojin Nanh Nashor Găng Bảo Thạch

 • Blitzcrank: Vuốt Rồng Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog

 • Caitlyn: Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm

 • Cho'Gath: Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai Vuốt Rồng

 • Darius: Huyết Kiếm Găng Bảo Thạch Quyền Năng Khổng Lồ

 • Elise: Huyết Kiếm Găng Bảo Thạch Quyền Năng Khổng Lồ

 • Garen: Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Trượng Thiên Thần Vuốt Rồng

 • Jax: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Jayce: Cung Xanh Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ

 • Kha'Zix: Áo Choàng Bóng Tối Huyết Kiếm Cung Xanh

 • Kog'Maw: Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Malphite: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Poppy: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Giáp Máu Warmog

 • Rek'Sai: Dây Chuyền Chuộc Tội Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Máu Warmog

 • Sivir: Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Twitch: Bùa Đỏ Diệt Khổng Lồ Vô Cực Kiếm

 • Warwick: Huyết Kiếm Cuồng Đao Guinsoo Áo Choàng Thủy Ngân

 • Yasuo: Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp

 • Ziggs: Ngọn Thương Shojin Bùa Đỏ Găng Bảo Thạch

 • Seraphine: Ngọn Thương Shojin Quỷ thư Morello Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Nomsy: Ngọn Thương Shojin Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Kobuko: Vuốt Rồng Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Gai

 • Aatrox: Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Lửa Hình Xăm Bảo Hộ

 • Akali: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Cassiopeia: Cuồng Đao Guinsoo Găng Bảo Thạch Kiếm Súng Hextech

 • Gnar: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ

 • Janna: Cuồng Đao Guinsoo Ngọn Thương Shojin Quyền Trượng Thiên Thần

 • Nilah: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Diệt Khổng Lồ

 • Kassadin: Nỏ Sét Dây Chuyền Chuộc Tội Áo Choàng Lửa

 • Kindred: Bùa Xanh Quỷ thư Morello Găng Bảo Thạch

 • Lux: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Nunu: Vuốt Rồng Quyền Năng Khổng Lồ Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Riven: Huyết Kiếm Bùa Xanh Vô Cực Kiếm

 • Rumble: Thú Tượng Thạch Giáp Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog

 • Shen: Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Vũ Khúc Tử Thần

 • Shyvana: Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Vũ Khúc Tử Thần

 • Qiyana: Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Bàn Tay Công Lý

 • Teemo: Bùa Xanh Quỷ thư Morello Kiếm Súng Hextech

 • Yorick: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Zilean: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Zyra: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Neeko: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Trượng Thiên Thần

 • Senna: Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm

 • Alune: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello

 • Amumu: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Bard: Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo Đao Tím

 • Diana: Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp Vuốt Rồng

 • Ezreal: Ngọn Thương Shojin Bùa Đỏ Vô Cực Kiếm

 • Hecarim: Áo Choàng Lửa Giáp Vai Nguyệt Thần Giáp Máu Warmog

 • Jinx: Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Katarina: Găng Bảo Thạch Bàn Tay Công Lý Bàn Tay Công Lý

 • Mordekaiser: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Soraka: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quyền Trượng Thiên Thần

 • Swain: Huyết Kiếm Giáp Máu Warmog Quyền Trượng Thiên Thần

 • Tahm Kench: Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp

 • Thresh: Vuốt Rồng Áo Choàng Gai Giáp Máu Warmog

 • Tristana: Vô Cực Kiếm Cung Xanh Diệt Khổng Lồ

 • Veigar: Bùa Xanh Nanh Nashor Găng Bảo Thạch

 • Volibear: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Quyền Năng Khổng Lồ

 • Illaoi: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Zoe: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Aphelios: Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ

 • Yone: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Áo Choàng Thủy Ngân

 • Vex: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Áo Choàng Thủy Ngân

 • Annie: Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog Thú Tượng Thạch Giáp

 • Ashe: Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Fiora: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Móng Vuốt Sterak

 • Galio: Thú Tượng Thạch Giáp Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Kalista: Cuồng Đao Guinsoo Diệt Khổng Lồ Vô Cực Kiếm

 • Karma: Găng Bảo Thạch Kiếm Súng Hextech Diệt Khổng Lồ

 • LeeSin: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Móng Vuốt Sterak

 • Morgana: Ngọn Thương Shojin Quỷ thư Morello Dao Điện Statikk

 • Nami: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quyền Trượng Thiên Thần

 • Nasus: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Nautilus: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Olaf: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Ryze: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Dao Điện Statikk

 • Syndra: Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Nanh Nashor

 • Taric: Trái Tim Kiên Định Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Máu Warmog

 • Varus: Trái Tim Kiên Định Thú Tượng Thạch Giáp Giáp Máu Warmog

 • Ornn: Mũ Thích Nghi Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Máu Warmog

 • Kayn: Áo Choàng Bóng Tối Cung Xanh Bàn Tay Công Lý

 • Kai'Sa: Ngọn Thương Shojin Cung Xanh Vô Cực Kiếm

 • Sylas: Vương Miện Suy Vong Mũ Thích Nghi Nỏ Sét

 • Lillia: Bùa Xanh Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Gwen: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Găng Bảo Thạch

 • Azir: Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Găng Bảo Thạch

 • Milio: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Briar: Quyền Năng Khổng Lồ Huyết Kiếm Bàn Tay Công Lý

 • Hwei: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello

 • Irelia: Cuồng Đao Guinsoo Vô Cực Kiếm Diệt Khổng Lồ

 • Lissandra: Ngọn Thương Shojin Kiếm Súng Hextech Găng Bảo Thạch

 • Wukong: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Udyr: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Xerath: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Rakan: Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog

 • Xayah: Cuồng Đao Guinsoo Cung Xanh Diệt Khổng Lồ

 • Camille: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Móng Vuốt Sterak

 • Sett: Huyết Kiếm Quyền Năng Khổng Lồ Bàn Tay Công Lý

 • Norra: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello

 • Smolder: Ngọn Thương Shojin Găng Bảo Thạch Quỷ thư Morello

Trên đây là cách lên đồ dtcl của tất cả các tướng mùa 12 tft thông dụng nhất được ggmeo tổng hợp, bạn có thể tham khảo thêm nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều