Chùy Phản Kích

Trang bị Chùy Phản Kích 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Chùy Phản Kích

50 Sức mạnh Công kích

20% Tốc độ Đánh

300 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây (175% Sức Mạnh Công Kích) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần, Làm Chậm chúng đi 40% trong 3 giây (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng). Có thể được sử dụng trong lúc di chuyển.

Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.