Chùy Phản Kích

Trang bị Chùy Phản Kích 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Chùy Phản Kích

Chùy Phản Kích
Giá: 3300 vàng
+50 Sức Mạnh Công Kích
+30% Tốc Độ Đánh
+450 Máu
Công thức ghép: Búa Gỗ + Cuốc Chim + Phi Dao + 825 vàng

Sát Thương Lan: đòn đánh gây sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần

Nội Tại - Cuồng Bạo: Gây sát thương vật lý sẽ trao cho bạn 20 Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm trong 2 giây.

Kích Hoạt - Sóng Đột Phá: Làm Chậm các kẻ địch ở gần đi 30% và nhận 30% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm với mỗi tướng địch trúng chiêu, giảm dần trong 3 giây. Có thể di chuyển trong khi đang thi triển (15 giây hồi chiêu).

Chùy Phản Kích

Bài viết xem nhiều