Đồng Hồ Cát Zhonya

Trang bị Đồng Hồ Cát Zhonya 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Đồng Hồ Cát Zhonya

Đồng Hồ Cát Zhonya
Giá: 3250 vàng
+120 Sức Mạnh Phép Thuật
+50 Giáp
Công thức ghép: Gậy Quá Khổ + Giáp Tay Seeker + 400 vàng

Kích hoạt Ngưng Đọng Thời Gian: Bạn trở nên Bất Tử và Không Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (hồi lại sau 120 giây).

Đồng Hồ Cát Zhonya

Bài viết xem nhiều