Tim Băng

Trang bị Tim Băng 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Tim Băng

80 Giáp

400 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Chiến Binh Mùa Đông: Giảm Tốc độ Đánh của kẻ địch xung quanh đi 20%.

Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh lên đến 7 + (3.5 mỗi 1000 Máu tối đa), đạt giới hạn ở 40% sát thương của Đòn đánh đó.

Bài viết xem nhiều