Lên Đồ Senna mùa 14, Bảng Ngọc Senna mới nhất

Hướng dẫn cách chơi lên đồ Senna mùa 14 và build bảng ngọc Senna mới nhất tại ggmeo.

Bảng ngọc Senna

Senna Sp vị tướng hỗ trợ có lối chơi theo hướng AD, Senna có khả năng thăng tiến sức mạnh cũng như tầm đánh khá tốt nhờ nội tại Giải Thoát, thu thập linh hồn hấp thụ Màn Sương Đen, dù là một hỗ trợ nhưng các trang bị dành cho Senna phần lớn là sát thương sát lực nhé.

Cách lên đồ Senna

Cách lên đồ Senna Sp hỗ trợ

 • Gươm Tức ThờiGươm Tức Thời
 • Giày BạcGiày Bạc
 • Áo Choàng Bóng TốiÁo Choàng Bóng Tối
 • Đại Bác Liên ThanhĐại Bác Liên Thanh
 • Nỏ Thần DominikNỏ Thần Dominik
 • Vô Cực KiếmVô Cực Kiếm

Lên đồ Senna ADC carry full chí mạng

 • Gươm Tức ThờiGươm Tức Thời
 • Giày BạcGiày Bạc
 • Súng Hải TặcSúng Hải Tặc
 • Vô Cực KiếmVô Cực Kiếm
 • Đại Bác Liên ThanhĐại Bác Liên Thanh
 • Nỏ Thần DominikNỏ Thần Dominik

Các trang bị Senna Gươm Tức Thời, Giày Bạc, Áo Choàng Bóng Tối, Đại Bác Liên Thanh, Nỏ Thần Dominik, Vô Cực Kiếm.

Bảng Ngọc Senna

Bảng ngọc Senna Sp sử dụng nhiều

 • Chuẩn Xác

  Chuẩn Xác

  Trở thành huyền thoại. Tăng đòn đánh và sát thương lâu dài.

 • Bước Chân Thần Tốc

  Bước Chân Thần Tốc

  Khi tấn công và di chuyển sẽ tích dần Điện Năng. Ở 100 điểm cộng dồn, đòn đánh tiếp theo của bạn được Tích Điện.

  Đòn đánh được Tích Điện sẽ hồi cho bạn 8 - 110 (tùy theo cấp độ) máu và tăng thêm 20% Tốc độ di chuyển trong 1.25 giây.

  Hồi máu từ lính có 10% hiệu lực lên tướng đánh xa, và 20% hiệu lực lên tướng cận chiến.

 • Hiện Diện Trí Tuệ

  Hiện Diện Trí Tuệ

  Gây sát thương lên tướng địch sẽ tăng tốc độ hồi Năng lượng lên 1.5-11(80% với tướng đánh xa) năng lượng mỗi giây trong 4 giây. Những tướng sử dụng Nội năng sẽ nhận thêm 1.5 Nội năng mỗi giây.

  Tham gia hạ gục hồi lại 15% năng lượng hoặc nội năng tối đa.

 • Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Nhận 3% tốc độ đánh, thêm 1.5% với mỗi cộng dồn Huyền Thoại(tối đa 10 cộng dồn).

  Tăng tiến trình cộng dồn Huyền Thoại với mỗi tham gia hạ gục tướng, quái to và lính.

 • Đốn Hạ

  Đốn Hạ

  Gây thêm 8% sát thương (trừ sát thương chuẩn) lên tướng địch có trên 50% Máu Tối Đa

 • Cảm Hứng

  Cảm Hứng

  Vượt ra ngoài ranh giới trần tục. Các công cụ sáng tạo và bẻ cong luật lệ.

 • Giao Hàng Bánh Quy

  Giao Hàng Bánh Quy

  Nhận được một Bánh Quy mỗi 2 phút, cho đến phút thứ 6. Bánh Quy hồi cho bạn 8% máu và năng lượng đã mất, dùng hoặc bán Bánh Quy tăng vĩnh viễn 40 năng lượng tối đa.

  Tướng không dùng năng lượng sẽ được hồi lại 12% máu đã mất.

 • Vận Tốc Tiếp Cận

  Vận Tốc Tiếp Cận

  Tăng thêm 7.5% tốc độ di chuyển về phía tướng địch gần đó đang bị hạn chế di chuyển, lượng chỉ số này tăng lên 15% tốc độ di chuyển về phía tướng địch bị bạn hạn chế di chuyển.

  Tầm kích hoạt với hiệu ứng của đồng minh: 1000

 • Tấn công 2

  + 10% tốc đánh

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Bảng bổ trợ Senna hỗ trợ tỷ lệ thắng cao

 • Chuẩn Xác

  Chuẩn Xác

  Trở thành huyền thoại. Tăng đòn đánh và sát thương lâu dài.

 • Bước Chân Thần Tốc

  Bước Chân Thần Tốc

  Khi tấn công và di chuyển sẽ tích dần Điện Năng. Ở 100 điểm cộng dồn, đòn đánh tiếp theo của bạn được Tích Điện.

  Đòn đánh được Tích Điện sẽ hồi cho bạn 8 - 110 (tùy theo cấp độ) máu và tăng thêm 20% Tốc độ di chuyển trong 1.25 giây.

  Hồi máu từ lính có 10% hiệu lực lên tướng đánh xa, và 20% hiệu lực lên tướng cận chiến.

 • Hiện Diện Trí Tuệ

  Hiện Diện Trí Tuệ

  Gây sát thương lên tướng địch sẽ tăng tốc độ hồi Năng lượng lên 1.5-11(80% với tướng đánh xa) năng lượng mỗi giây trong 4 giây. Những tướng sử dụng Nội năng sẽ nhận thêm 1.5 Nội năng mỗi giây.

  Tham gia hạ gục hồi lại 15% năng lượng hoặc nội năng tối đa.

 • Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Nhận 3% tốc độ đánh, thêm 1.5% với mỗi cộng dồn Huyền Thoại(tối đa 10 cộng dồn).

  Tăng tiến trình cộng dồn Huyền Thoại với mỗi tham gia hạ gục tướng, quái to và lính.

 • Đốn Hạ

  Đốn Hạ

  Gây thêm 8% sát thương (trừ sát thương chuẩn) lên tướng địch có trên 50% Máu Tối Đa

 • Kiên Định

  Kiên Định

  Sống lâu trăm tuổi. Chống chịu và khống chế.

 • Giáp Cốt

  Giáp Cốt

  Sau khi chịu sát thương từ tướng địch, ba đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của kẻ đó lên bạn gây ít đi 30-60 sát thương.

  Thời gian: 1.5 giây.

  Hồi chiêu: 55 giây.

 • Tiếp Sức

  Tiếp Sức

  Nhận 5% hiệu lực Hồi máu và Lá chắn.

  Hồi máu và lá chắn bạn sử dụng hoặc nhận được mạnh hơn 10% trên mục tiêu dưới 40% Máu.

 • Tấn công 2

  + 10% tốc đánh

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Bảng ngọc Senna ADC carry

 • Chuẩn Xác

  Chuẩn Xác

  Trở thành huyền thoại. Tăng đòn đánh và sát thương lâu dài.

 • Bước Chân Thần Tốc

  Bước Chân Thần Tốc

  Khi tấn công và di chuyển sẽ tích dần Điện Năng. Ở 100 điểm cộng dồn, đòn đánh tiếp theo của bạn được Tích Điện.

  Đòn đánh được Tích Điện sẽ hồi cho bạn 8 - 110 (tùy theo cấp độ) máu và tăng thêm 20% Tốc độ di chuyển trong 1.25 giây.

  Hồi máu từ lính có 10% hiệu lực lên tướng đánh xa, và 20% hiệu lực lên tướng cận chiến.

 • Hiện Diện Trí Tuệ

  Hiện Diện Trí Tuệ

  Gây sát thương lên tướng địch sẽ tăng tốc độ hồi Năng lượng lên 1.5-11(80% với tướng đánh xa) năng lượng mỗi giây trong 4 giây. Những tướng sử dụng Nội năng sẽ nhận thêm 1.5 Nội năng mỗi giây.

  Tham gia hạ gục hồi lại 15% năng lượng hoặc nội năng tối đa.

 • Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Huyền thoại: Tốc độ đánh

  Nhận 3% tốc độ đánh, thêm 1.5% với mỗi cộng dồn Huyền Thoại(tối đa 10 cộng dồn).

  Tăng tiến trình cộng dồn Huyền Thoại với mỗi tham gia hạ gục tướng, quái to và lính.

 • Đốn Hạ

  Đốn Hạ

  Gây thêm 8% sát thương (trừ sát thương chuẩn) lên tướng địch có trên 50% Máu Tối Đa

 • Cảm Hứng

  Cảm Hứng

  Vượt ra ngoài ranh giới trần tục. Các công cụ sáng tạo và bẻ cong luật lệ.

 • Giao Hàng Bánh Quy

  Giao Hàng Bánh Quy

  Nhận được một Bánh Quy mỗi 2 phút, cho đến phút thứ 6. Bánh Quy hồi cho bạn 8% máu và năng lượng đã mất, dùng hoặc bán Bánh Quy tăng vĩnh viễn 40 năng lượng tối đa.

  Tướng không dùng năng lượng sẽ được hồi lại 12% máu đã mất.

 • Vận Tốc Tiếp Cận

  Vận Tốc Tiếp Cận

  Tăng thêm 7.5% tốc độ di chuyển về phía tướng địch gần đó đang bị hạn chế di chuyển, lượng chỉ số này tăng lên 15% tốc độ di chuyển về phía tướng địch bị bạn hạn chế di chuyển.

  Tầm kích hoạt với hiệu ứng của đồng minh: 1000

 • Tấn công 2

  + 10% tốc đánh

 • Linh hoạt 1

  +9 Sức mạnh thích ứng

 • Phòng thủ 3

  +10-180 Máu(theo cấp)

Xem thêm lên đồ Aphelios mùa 14 cập nhật phiên bản mới và cách khắc chế Senna tại đây.

Phép bổ trợ Senna

Tốc biếnKiệt sứcHồi máu

Nếu sử dụng Senna đi Sp hỗ trợ thì bạn ưu tiên cầm Kiệt Sức, còn trường hợp chơi Senna Xạ thủ thì có thể chuyển sang Hồi Máu nhé.

Điểm mạnh và yếu Senna

Nhờ nội tại Giải Thoát mà Senna có thể tăng tiến sức mạnh rất lớn theo thời gian kèm với cả tầm đánh nữa, trận đấu càng kéo dài Senna càng lợi thế.

Bộ chiêu thức Senna vừa công vừa thủ khá toàn diện: có hồi máu từ Bóng Tối Xuyên Thấu(Q), khống chế trói chân từ Ràng Buộc(W), đặc biệt là cô và đồng đội được ngụy trang không bị chỉ định ở trạng thái bóng ma khi kích hoạt Lời Nguyền Sương Đen(E).

Hơn thế chiêu cuối Hắc Ám Soi Rọi có phạm vị rộng toàn bản đồ, vừa gây sát thương vừa hỗ trợ đồng đội rất hiệu quả.

Tuy nhiên Senna khá mỏng và thấp máu, dễ bị hạ gục khi đối thủ tiếp cận gần, đồng thời Senna cũng kém cơ động không có chiêu thức dạng lướt nhảy tức thời.

Bảng kỹ năng Senna

Bảng kỹ năng Senna

Nội tại: Giải Thoát

Senna có thể tấn công linh hồn sinh ra sau khi kẻ địch chết để hấp thụ Sương Đen. Cô cũng hút Sương Đen từ tướng địch bị cô tấn công với Đòn đánh hoặc Kỹ năng hai lần, gây thêm sát thương vật lý bằng 1 % Máu hiện tại của chúng.

Mỗi cộng dồn Sương Đen tăng 0.75 Sức mạnh Công kích. Mỗi 20 cộng dồn, Senna được tăng 20 Tầm Đánh và 10% Tỉ lệ Chí mạng. 35% Tỉ lệ Chí mạng trên mức tối đa được chuyển thành Hút Máu.

Đòn đánh của Senna mất nhiều thời gian hơn để bắn ra, vì vậy nó sẽ gây thêm 11 sát thương vật lý, và trong thoáng chốc tăng cho cô 10% Tốc độ Di chuyển của mục tiêu.

Senna chỉ có thể hút Màn Sương từ một tướng sau mỗi 6 giây. Linh hồn ít có khả năng sinh ra từ lính bị Senna tiêu diệt. Linh hồn luôn sinh ra từ lính to, tướng và quái rừng to, dù Senna không hạ gục chúng. Senna không được tăng Sức Mạnh Công Kích khi lên cấp.

Bóng Tối Xuyên Thấu: Q

Senna bắn một tia bóng tối vào một đồng minh hoặc kẻ địch. Nó sẽ gây 33 sát thương vật lý lên kẻ địch và Làm Chậm chúng đi 16% trong 1 giây. Hồi 42 Máu cho tướng đồng minh.

Tấn công sẽ giảm hồi chiêu Kỹ Năng này đi 1 giây.

Tầm thi triển của Kỹ năng này bằng tầm đánh của Senna, và thời gian thi triển sẽ được cải thiện với Tốc độ Đánh. Nó có thể nhắm vào bất cứ thứ gì và đặt hiệu ứng đòn đánh lên tướng địch.

Ràng Buộc: W

Senna tung ra làn sóng Sương Đen, gây 74 sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Sau 1 giây, mục tiêu và các kẻ địch xung quanh bị Trói chân trong 1 giây.

Lời Nguyền Sương Đen: E

Senna tan thành màn Sương Đen trong 6 giây, biến thành Bóng Ma. Tướng đồng minh bước vào màn Sương được Ngụy Trang và trở thành Bóng Ma khi bước ra ngoài. Bóng Ma được tăng 20% Tốc độ Di chuyển, chúng Không thể bị chọn làm mục tiêu, và được che giấu danh tính chừng nào còn chưa có tướng địch ở gần đó.

Kẻ địch có thể thấy Bóng Ma ở đâu, nhưng không biết chúng là ai. Chúng cũng được coi là đơn vị Ngụy Trang

Đơn vị Ngụy Trang sẽ không thể bị nhìn thấy trừ khi có một tướng địch ở trong tâm cảnh báo.

Đơn vị không thể bị chọn làm mục tiêu sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu cho Đòn đánh hoặc Kỹ năng yêu cầu mục tiêu.

Chiêu cuối: Hắc Ám Soi Rọi

Senna bắn ra một luồng ánh sáng, gây 256 sát thương vật lý lên tất cả tướng địch trúng chiêu. Tướng đồng minh trúng chiêu nhận được 100 Lá Chắn trong 3 giây.

Giá trị của lá chắn tỉ lệ với lượng Sương Đen mà Senna đã thu thập được.

Vị trí Senna

Senna vừa đóng vai trò như một Supports trong team vừa có thể chơi ở vị trí Xạ Thủ đều rất mạnh.

Cách chơi Senna

Video giới thiệu về cách chơi Senna Sp với Karma.

Khắc chế Senna

Một vài điều bạn nên lưu ý để có thể khắc chế Senna được hiệu quả là: Senna có khả năng thăng tiến sức mạnh cực tốt, do vậy hạn chế để những ván đấu kéo dài, càng lategame Senna sẽ càng mạnh, bạn nên đè đường áp đảo Senna sớm ngay từ đầu.

Hãy chú ý khi Senna kích hoạt Ràng Buộc(W), bạn có thể sử dụng các kỹ năng cơ động để né tránh khỏi bị trói chân.

Thời điểm tấn công Senna hợp lý nhất là khi cô nàng mất công cụ bảo kê Lời Nguyền Sương Đen(E), khi đó bạn và đồng đội có thể lao lên tấn công giành lợi thế.

Ngoài ra Senna khá yếu máu và cũng sợ các kỹ năng khống chế cứng.

Một vài tướng khắc chế Senna cứng như: Amumu, Vel'koz, Ashe, Kalista, MissFortune, Draven, Jhin, Sivir...

Trên đây là bảng ngọc Senna mùa 14 và cách lên đồ Senna 2024 mới được ggmeo tổng hợp từ các game thủ chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn cho mình lối chơi phù hợp nhé, cám ơn bạn đã quan tâm!

Bài viết xem nhiều