Búa Tiến Công

Trang bị Búa Tiến Công 2024 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 14.

Búa Tiến Công

Búa Tiến Công
Giá: 3000 vàng
+65 Sức Mạnh Công Kích
+350 Máu
+5% Tốc Độ Di Chuyển
Công thức ghép: Mũi Khoan + Lông Đuôi + Cuốc Chim + 125 vàng

Nội Tại - Thuyền Trưởng: Mỗi đòn đánh thường thứ 5 lên Tướng và Quái Khủng gây thêm 140% (tướng cận chiến) /70% (tướng đánh xa) SMCK cơ bản (+3,5% máu tối đa thành sát thương vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, tăng lên thành 400%/200% (+7% máu tối đa) sát thương vật lý cộng thêm nếu tác động lên công trình.

Nội Tại - Thuyền Viên: Lính Xe Pháo và Lính Siêu Cấp đồng minh gần bên nhận được 20-135 (tướng cận chiến, tùy theo cấp độ) /10-68 (tướng đánh xa, tùy theo cấp độ) Giáp và Kháng Phép cộng thêm.

Điều Chỉnh Đòn Đánh: Búa Tiến Công giờ sẽ kích hoạt khi đánh trúng thay vì khi tung ra đòn đánh.

Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng Cận Chiến và tướng Đánh Xa.

Búa Tiến Công

Bài viết xem nhiều