Búa Tiến Công

Trang bị Búa Tiến Công 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Búa Tiến Công

50 Sức mạnh Công kích

400 Máu

150% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Tổ Đội Đột Kích: Khi không có tướng đồng minh xung quanh, nhận 5-75 Giáp và Kháng Phép và tăng 20% sát thương lên trụ. Lính to gần đó nhận thêm 15-225 Giáp và Kháng Phép và tăng 200% sát thương lên trụ.

Lượng chống chịu từ Tổ Đội Đột Kích sẽ giảm dần trong 3 giây khi một đồng minh đến quá gần.