Nguyên Tố Luân

Trang bị Nguyên Tố Luân 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Nguyên Tố Luân

55 Sức mạnh Công kích

10 Sát Lực

25 Điểm hồi Kỹ năng

Tái Thiết: Khi một Tướng bị hạ gục trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ bạn, hồi lại 20% tổng thời gian hồi Chiêu Cuối.