Đao Thủy Ngân

Trang bị Đao Thủy Ngân 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đao Thủy Ngân

40 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30 Kháng Phép

Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và đồng thời tăng 50% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây (hồi lại sau 90 giây).